Het is voor de advocaten van LS&H Lawyers niet mogelijk om derdengelden te ontvangen, omdat niet meer wordt beschikt over een Stichting derdengelden.