De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. LS&H Lawyers B.V. is niet aansprakelijk voor kosten of schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie die via de website aan LS&H Lawyers B.V. wordt verzonden is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Privacy Statement

Dit privacy statement geldt voor de website www.lshlawyers.nl en is van toepassing op alle informatie die wordt verwerkt voor de website. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden voor deze website, waarvoor die gegevens verzameld worden en hoe ze gebruikt worden.

De informatie die voor de website wordt verwerkt wordt uitsluitend gebruikt teneinde statistieken over het gebruik van de website te produceren. Daarvoor worden verwerkt: IP-adressen, de bezochte web-pagina’s, vanaf welk webadres u gekomen bent en waar u naartoe bent vertrokken, net als de gebruikte browser en de duur van uw bezoek. LS&H Lawyers B.V. werkt met derde partijen om de website en statistische software te ontwikkelen en te hosten. Om de vertrouwelijkheid van persoonsgegeven te bewaren past LS&H Lawyers B.V. passende beveiligingsmaatregelen toe en legt die ook op aan derde partijen met wie wordt samengewerkt.

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, corrigeren of verwijderen, kunt u met LS&H Lawyers B.V. in contact treden door middel van de contactgegevens op deze website.