LS&H Lawyers levert hoogwaardige juridische support aan zakelijke en non-profit cliënten, die vraagstukken hebben die regelmatig in de zakelijke markt voorkomen.

Rechtsgebieden en onderwerpen waarop wij cliënten onder meer bedienen zijn:

Ondernemingsrecht
Waaronder advisering over rechtsvormkeuze, het (juridisch) realiseren van investeringen/geldlening, de interne spelregels binnen de onderneming (governance), internationale
of nationale samenwerkingen.

Contractenrecht
Onder meer (inter)nationale samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden en aanbestedingsrecht.

Privacy en Dataprotectie
Hieronder vallen onder meer vraagstukken bij het realiseren van smart technology waarin data worden verzameld en persoonsgegevens (nationaal of internationaal) worden verwerkt, die ook beschermd moeten worden, en het adequaat regelen van rechten op databanken. Denk ook aan audits, de vormgeving van binding corporate rules, het opstellen van privacy-reglementen, enz.

Bestuursrecht
Wij begeleiden onze cliënten onder meer bij het (niet) verkrijgen van vergunningen, subsidies en het vermijden (of ontvangen) van boetes of aanzeggingen tot bestuursdwang, maar ook bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau en invloed daarop, kortom: in alle rechtsrelaties tussen bestuursorganen en onze cliënten.

Burgerlijk en Bestuursprocesrecht
Onze advocaten zijn zowel bekwaam en ervaren in het procederen bij de burgerlijke rechter als bij de bestuursrechter alsook bij diverse bijzondere rechtsinstanties.

Voor andere gespecialiseerde zaken, zoals op het gebied van het arbeids-, intellectueel eigendoms- en strafrecht, werken wij samen met (advocaten)kantoren die daarin bij uitstek geëquipeerd zijn.