Onze advocaten hebben in de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd met hun uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het Life Sciences- en gezondheids(zorg)recht.
Zij bedienen in deze sector vele cliënten in uiteenlopende onderdelen van dit markt segment, waaronder farmaceutische bedrijven, medtech-companies, bedrijven die biotechnologische, therapeutische en diagnostische oplossingen op de markt brengen of ontwikkelen, zorgaanbieders, zorginstellingen en bedrijven die deze markt op hun beurt weer bedienen.

Het is een multidisciplinaire uitdaging om onze cliënten in deze – steeds weer onzekere en juridisch, veranderlijke – omgeving, adequaat en effectief te ondersteunen.
Bij uitstek in dit marktsegment komt de strategische en oplossingsgerichte insteek van onze advocaten tot zijn recht. Juist in deze markt kunnen (zorg)partijen zich het vaak niet permitteren om vraagstukken te laten escaleren, omdat zij ondanks hun geschil toch op regelmatige basis met alle stakeholders moeten kunnen blijven werken.
Goed, inhoudelijk, juridisch strategisch advies is hier dan ook onmisbaar.

Zorg/Zorgaanbieders
Reeds vele jaren zijn zorgaanbieders vaste cliënt bij ons kantoor. Onder meer eerstelijns zorgorganisaties, zoals zorggroepen, organisaties voor spoedzorg, innovatieve samenwerkingsverbanden en regionale of landelijke samenwerkingsverbanden, grote diagnostische (laboratoria) organisaties, thuiszorgorganisaties, apothekers (organisaties), gemeenten en netwerkorganisaties worden van adequate juridische bijstand voorzien bij alle juridische uitdagingen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.
Denk daarbij aan zaken zoals privacy en beroepsgeheim, ondernemingsrechtvraagstukken, due diligence, (zorginkoop- en samenwerkings-) overeenkomsten, tariefvraagstukken, marktordenings- en mededingingsvragen, voorsorteren op nieuwe wet- en regelgeving, problemen bij zorginkoop, enz.

Farma/Geneesmiddelen
Als professional werkzaam in de farma-industrie kunt u betrokken raken bij de vele verschillende fasen in de levenscyclus van een geneesmiddel.
Denk daarbij onder meer aan: de ontwikkelingsfase, wetenschappelijk onderzoek, de registratie, de prijs/lancering, communicatie en reclame over het geneesmiddel, de vergoeding, eventueel preferentiebeleid van zorgverzekeraars, de distributie van het geneesmiddel naar de groothandel en zorginstellingen en patent/octrooi.

Medtech
Bedrijven die actief zijn in de medische technologie of medische hulpmiddelen bevinden zich in een zeer snel groeiend marktsegment, waarin zich zeer gespecialiseerde vraagstukken voordoen.
Wij adviseren zowel startups als zeer omvangrijke medtech bedrijven over uiteenlopende onderwerpen zoals partnering- en jointventure overeenkomsten, distributiecontracten, samenwerkingsovereenkomsten, licenties op en ver- of aankoop van intellectueel eigendom, enz.

Patient advocacy
Patiëntenorganisaties komen nationaal en internationaal op voor de (rechts)positie van patiënten in de diverse zorgsystemen. Iedere patiëntengroep met een specifieke aandoening heeft vaak geheel eigen aandachtspunten in het kader van de belangenbehartiging welke onderwerpen ook zeer uiteen lopen.
Zo gaat het soms bijvoorbeeld om de ongewenste effecten van het ‘preferentiebeleid’ van zorgverzekeraars waarbij patiëntenorganisaties zich bijvoorbeeld zorgen maken om het onnodig wisselen van medicatie.

Cannabis Projects
In de Verenigde Staten is een snel groeiende industrie ontstaan onder invloed van de legaliseringstrend voor het gebruik en de productie van cannabisproducten (hennep). Dit is een ontwikkeling die zich inmiddels wereldwijd doorzet. In Nederland zal binnen afzienbare tijd het experiment van de gelegaliseerde teelt van cannabis worden ingezet. Wat reguliere teelt en verkoop van cannabis betreft bestaat in Nederland nog uiterst strenge regelgeving.

Privacy / Medisch beroepsgeheim
Privacy in de gezondheidszorg is een buitengewoon complex dossier. De Verordening Gegevensverwerking is natuurlijk van toepassing, net als de nationale aanvullingen daarop.
Wanneer de privacyregelgeving sec wordt beoordeeld, is de uitrol daarvan in de zorg al complex. Echter, wanneer alle andere toepasselijke regelgeving, voortvloeiende uit het medisch beroepsgeheim, daarmee wordt gecombineerd alsook de bijzondere wetgeving die van toepassing is, ontstaat een bijna niet te ontrafelen kader dat aan het handelen van professionals richting moet geven. Binnen ons kantoor worden vele vraagstukken op dit dossier behandeld, waarbij het praktisch hanteerbaar maken van dit complexe wetgevingssysteem feitelijk steeds opnieuw de kern van de door de cliënt gevraagde oplossing is.

International Cooperation/International Privacy
Nederlands organisaties zijn beroemd om hun internationale insteek en bereidheid om met vele partijen van buiten Nederland samen te werken.
Wij begeleiden zowel Nederlandse als buitenlandse partijen om met elkaar tot intensieve samenwerking te komen in de gezondheidszorg/life sciences.
Ons kantoor besteedt aandacht aan de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de juridisch adviseur bij het realiseren van deze internationale samenwerkingen en het feit dat daarvoor soms een andere houding van de juridisch adviseur wordt gevraagd dan in Nederland gewoon is.
Een bijzonder aandachtspunt daarbij ontstaat overigens indien daarin ook persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt. Ook voor dergelijke aangelegenheden zijn oplossingen nodig en voorhanden bij onze advocaten.