Op 1 november 2018 heeft de Voorzieningenrechter een belangrijk vonnis gewezen over de reikwijdte van het preferentiebeleid op geneesmiddelen. In dit geval gaat het om het geneesmiddel Vitamine D (Colecalciferol). De rechter oordeelde in het geschil tussen Goodlife Fertility B.V. en zorgverzekeraar Menzis dat Menzis niet uitsluitend de dosering 25.000IE of 30.000IE mag vergoeden en alle overige doseringen niet meer. Menzis mag dus niet van alle doseringen Vitamine D nog maar één dosering aanwijzen die vergoed wordt. In het kader van het preferentiebeleid is een zorgverzekeraar namelijk alleen bevoegd om van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof in dezelfde dosering aan te wijzen welk middel in die dosering vergoed wordt, aldus de rechter. De uitleg die de rechter heeft gegeven zal tevens een rol kunnen spelen bij de beoordeling van alle andere voorstellen voor preferentiebeleid.